میکرو پاشنده ها

مشاهده همه 12 نتیجه

 • تماس بگیرید: 09354659159 آقای ثابت

  مه پاش چهار طرفه ضد چکه AK-SUPER2000

 • تماس بگیرید: 09354659159 آقای ثابت

  مه پاش چهار طرفه ضد چکه AK-SUPER4000

 • تماس بگیرید: 09354659159 آقای ثابت

  میکرو پاشنده ضد حشره AK-SUPERNET

 • تماس بگیرید: 09354659159 آقای ثابت

  میکروپاشنده AK-MicroJet

 • میکروپاشنده با پایه AK-MicroSpinner

 • میکروپاشنده با پایه AK-MicroSprayer

 • میکروپاشنده ضد چکه AK-MicroSpinner

 • میکروپاشنده ضد چکه AK-MicroSprayer

 • میکروجت (مه پاش) ۱۸۰

 • تماس بگیرید: 09354659159 آقای ثابت

  میکروجت (مه پاش) ۱۸۰ طرح Toro

 • میکروجت (مه پاش) ۳۶۰

 • تماس بگیرید: 09354659159 آقای ثابت

  میکروجت (مه پاش) ۳۶۰ طرح Toro