اتصال ماده پلی اتیلن

مشاهده همه 10 نتیجه

 • تماس بگیرید: 09354659159 آقای ثابت

  اتصال ماده ۱۱۰ × ۴ اینچ

 • تماس بگیرید: 09354659159 آقای ثابت

  اتصال ماده ۱۲۵ × ۵ اینچ

 • تماس بگیرید: 09354659159 آقای ثابت

  اتصال ماده ۲۰ × ۱/۲ اینچ

 • تماس بگیرید: 09354659159 آقای ثابت

  اتصال ماده ۲۵ × ۳/۴ اینچ

 • تماس بگیرید: 09354659159 آقای ثابت

  اتصال ماده ۳۲ × ۱ اینچ

 • تماس بگیرید: 09354659159 آقای ثابت

  اتصال ماده ۴۰ × ۱۱/۴ اینچ

 • تماس بگیرید: 09354659159 آقای ثابت

  اتصال ماده ۵۰ × ۱۱/۲ اینچ

 • تماس بگیرید: 09354659159 آقای ثابت

  اتصال ماده ۶۳ × ۲ اینچ

 • تماس بگیرید: 09354659159 آقای ثابت

  اتصال ماده ۷۵ × ۲۱/۲

 • تماس بگیرید: 09354659159 آقای ثابت

  اتصال ماده ۹۰ × ۳ اینچ