اتصال فلنچ دار پلی اتیلن

مشاهده همه 5 نتیجه

 • تماس بگیرید: 09354659159 آقای ثابت

  اتصال فلنچدار ۱۱۰ × ۴ اینچ

 • تماس بگیرید: 09354659159 آقای ثابت

  اتصال فلنچدار ۱۲۵ × ۵ اینچ

 • تماس بگیرید: 09354659159 آقای ثابت

  اتصال فلنچدار ۶۳ × ۲ اینچ

 • تماس بگیرید: 09354659159 آقای ثابت

  اتصال فلنچدار ۷۵ × ۲۱/۲ اینچ

 • تماس بگیرید: 09354659159 آقای ثابت

  اتصال فلنچدار ۹۰ × ۳ اینچ