اتصالات پیچی پلی اتیلن

نمایش 1–12 از 162 نتیجه

 • تماس بگیرید: 09354659159 آقای ثابت

  اتصال فلنچدار ۱۱۰ × ۴ اینچ

 • تماس بگیرید: 09354659159 آقای ثابت

  اتصال فلنچدار ۱۲۵ × ۵ اینچ

 • تماس بگیرید: 09354659159 آقای ثابت

  اتصال فلنچدار ۶۳ × ۲ اینچ

 • تماس بگیرید: 09354659159 آقای ثابت

  اتصال فلنچدار ۷۵ × ۲۱/۲ اینچ

 • تماس بگیرید: 09354659159 آقای ثابت

  اتصال فلنچدار ۹۰ × ۳ اینچ

 • تماس بگیرید: 09354659159 آقای ثابت

  اتصال ماده ۱۱۰ × ۴ اینچ

 • تماس بگیرید: 09354659159 آقای ثابت

  اتصال ماده ۱۲۵ × ۵ اینچ

 • تماس بگیرید: 09354659159 آقای ثابت

  اتصال ماده ۲۰ × ۱/۲ اینچ

 • تماس بگیرید: 09354659159 آقای ثابت

  اتصال ماده ۲۵ × ۳/۴ اینچ

 • تماس بگیرید: 09354659159 آقای ثابت

  اتصال ماده ۳۲ × ۱ اینچ

 • تماس بگیرید: 09354659159 آقای ثابت

  اتصال ماده ۴۰ × ۱۱/۴ اینچ

 • تماس بگیرید: 09354659159 آقای ثابت

  اتصال ماده ۵۰ × ۱۱/۲ اینچ